SEDICO s.r.o.

Svojí činnost jsme zahájili v České republice v roce 1994, po předchozím 10ti letém působení a interní spoluprací se zahraniční společností v SRN. V roce 2002 jsme rozšířili svoje služby jako společnost s ručením omezením SEDICO s.r.o.

Naše společnost působí na poli správy a údržby nemovitostí a zajišťuje úklidové služby ve všech oblastech bytových i nebytových objektů.

Kvalita, profesionalita a spolehlivost jsou prvotní myšlenkou naší společnosti vedoucí ke spokojenosti našich zákazníků. Kvalita úklidu je konzultována a kontrolována našimi managery společnosti, kteří udržují pravidelný kontakt s klientem. Jsou vyškoleni ve všech oblastech úklidu, okamžitě řeší případné připomínky a závady a zabezpečují čistící prostředky a pomůcky. 

K tomu abychom získali účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců, rozvíjíme neustále jejich schopnosti a odpovědnosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim jsme příkladem. 

Našim cílem je vybudovat prosperující společnost s operativními reakcemi na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků. 

V rámci poskytovaných služeb Vám naše společnost nabízí kompletní úklidový servis, čítající pravidelný i jednorázový úklid vnitřních i venkovních ploch, který je Individuálně sestaven podle požadavků a potřeb zákazníka.

Naše společnost nabízí širokou paletu úklidových a správních služeb, jenž mohou být na přání zákazníka přizpůsobeny a které splňují požadavky Evropských ekologických a zdravotních norem. 

Proto naše společnost používá čistící prostředky které splňují nejpřísnější kriteria z hlediska ekologického a ochrany zdraví a jsou schváleny Hlavním hygienikem ČR. 

Naší prací v oblasti úklidových služeb bychom chtěli přispět k tomu, aby zákaznící a jejich zaměstnanci byli maximálně spokojeni s čistotou na svých jednotlivých pracovištích. 

Proti případným škodám na majetku zákazníků, které byly prokazatelně způsobeny nebo zaviněny našimi zaměstnanci je naše společnost pojištěna u pojišťovny Kooperativa a.s. 

Pevně věříme, že rozhodnutím pro naší společnost, poskytující komplexní úklidové služby bude přínosem pro našeho obchodního partnera ku spokojenosti.